You are here

Undersøgelse af kranens driftssikkerhed

Hvor længe varer det, før din kran er udtjent?

Vores såkaldte "Crane Reliability Study" (CRS) er en teknisk undersøgelse af kranen med en dertilhørende vurdering af, hvor længe det varer, før den er udtjent. Målet for undersøgelsen er selve konstruktionen samt de mekaniske dele og elektriske systemer, og eventuelle områder, hvor der er behov for vedligeholdelse eller modernisering, påpeges.

Ingen kraner holder evigt

Du kan vælge at få foretaget en CRS-undersøgelse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kraner er i stand til at klare eventuelle højere produktionskrav, eller hvis kranerne skal benyttes til andre formål end de oprindeligt tiltænkte. Hvis du har sikkerhedsmæssige spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt det er tid til modernisering, kan en CRS-undersøgelse give dig de svar, du har brug for.

CRS-processen

• Et hold Konecranes-specialister undersøger din krans produktions- og driftsforhold.
• Krankonstruktionens og krankomponenternes overordnede tilstand vurderes omhyggeligt med fokus på sikkerhed, produktivitet, pålidelighed, anvendelsesformål og resterende levetid.
• Der stilles spørgsmål til kranførere og vedligeholdelsespersonale, og alt relevant dokumentationsmateriale gennemgås.
• Vores specialister udarbejder en udførlig rapport og rådgiver efterfølgende om vedligeholdelse, modernisering og fremtidige investeringer.