You are here

MAINMAN-vurdering

MAINMAN-vurdering

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE BASERET PÅ TEKNOLOGI OG EKSPERTISE

I USA og Canada er det vores MAINMAN-vurdering, der ligger til grund for det forebyggende vedligeholdelsesprogram CARE. Vurderingen er et eftersyn med henblik på forebyggende vedligeholdelse, og den er udgangspunktet for vores kunderådgivning vedrørende planlægning, sporing, rapportering og vedligeholdelse. Our consultative approach is supported by our unique MAINMAN technology, proprietary Risk and Recommendation Method and global maintenance expertise. Formålet med denne vurdering, som er et helt enestående tiltag i traverskranbranchen, er at give et klart og detaljeret billede af udstyrets tilstand og sikre, at kravene til lovmæssige, periodiske eftersyn i USA og Canada er overholdt. Vores certificerede kontrollanter bruger Konecranes' eget vedligeholdelsesprogram, MAINMAN, når de foretager udførlige vurderinger med henblik på forebyggende vedligeholdelse.

EFTERSYN MED HENBLIK PÅ OVERHOLDELSE AF LOVKRAV

Det eftersyn med henblik på forebyggende vedligeholdelse, der indgår i MAINMAN-vurderingen, er det mest omfattende eftersyn, Konecranes tilbyder. MAINMAN-vurderingen giver udførlige oplysninger om muligheder for forbedring og anbefalede tiltag med hensyn til forebyggende vedligeholdelse.

MAINMAN™-teknologi giver overblik over dit udstyr og servicehistorikken

Hos Konecranes anvender vi vedligeholdelsesstyringen MAINMAN som programplatform. Denne teknologiske løsning giver dig fjernadgang til vedligeholdelsesrelaterede oplysninger og rapporter via en browserbaseret internetportal. Vores teknikere bruger MAINMAN-teknologi, når de skal registrere eftersynsdata, sende tilbud, bestille reservedele og udstyr samt planlægge servicebesøg fra vores kunders anlæg i realtid.

MAINMAN-teknologien giver Konecranes' teknikere følgende fordele:

• Bedre muligheder for planlægning af service
• Mulighed for hurtigt at finde frem til rapporter, vejledninger og kranbrugshistorik
• Mulighed for at udarbejde dokumentationsmateriale i digital form, f.eks. billedmateriale og video
• Mulighed for at give dig elektroniske rapporter med korrekte oplysninger via e-mail, når eftersynet eller den planlagte vedligeholdelse er fuldført.

Contact us for more information.