You are here

Risikovurderings- og vejledningsmetode

Vores tilgangsvinkel til kranservice

Vi benytter en rådgivningsorienteret strategi for kranvedligeholdelse baseret på et verdensomspændende netværk af dygtige teknikere og vores helt egen risikovurderings- og vejledningsmetode.

I forbindelse med vores risikovurderings- og vejledningsprocedurer kontrollerer vi hver eneste komponents tilstand. Eventuelle fejl, mangler og overtrædelser af love eller bestemmelser dokumenteres og klassificeres inden for en af tre forskellige risikotyper: "sikkerhedsrelateret", "produktionsrelateret" eller "ikke defineret". Derudover identificeres der eventuelt en række muligheder for forbedring. De anbefalede tiltag diskuteres med dig som kunde.

En sikkerhedsrelateret risiko er den mest alvorlige risikotype. Det betyder, at der er risiko for personskade eller en faresituation. Hvis der identificeres en sikkerhedsrelateret risiko, er det usikkert at bruge udstyret, før det er blevet repareret eller på anden vis er bragt i forsvarlig stand. En produktionsrelateret risiko angiver en risiko for produktionsforstyrrelser eller nedbrud som følge af et potentielt komponentsvigt. En ikke defineret risiko angiver, at det ikke var muligt at fastlægge problemet ved visuel inspektion, inden for de aktuelt valgte tjenesters omfang, eller grundet udstyrets konfiguration eller andre forhindringer. I tilfælde af en ikke defineret risiko anbefaler vi normalt, at den berørte komponent undersøges nærmere via en af vores rådgivningsservices.

Uanset hvilken type service der er tale om, er det Konecranes' risikovurderings- og vejledningsmetode, der ligger til grund for vores eftersyn og rådgivningsorienterede strategi, så du får et veldokumenteret grundlag for sikkerheds- og produktionsrelaterede tiltag.