You are here

RailQ™ – undersøgelse af kranens køreskinner

UNDERSØGELSE AF KRANSKINNERNES JUSTERING

Konecranes' RailQ-undersøgelse af kranens køreskinner er branchens bedste. Den giver præcise oplysninger om skinnejustering og ekspertråd vedrørende korrigerende tiltag.

En kran skal køre på sine skinner med mindst mulig skævhed og uden træghed af nogen art. Fejlsporing medfører unødig slidtage på hjul og skinner, og det resulterer i dyre reparationer og slidtage samt ineffektiv krandrift.

Der kan være mange årsager til, at en kran ikke kører korrekt i køreskinnerne:

• En fejljusteret eller slidt skinne
• Manglende clips
• Slidte skinneunderlag
• En ujævn eller skæv køreskinne som følge af søjleforskydning, overbelastning eller mekanisk stød
• Korrosion
• Fejlmontering

Fejlsporing undersøges normalt ved at foretage en traditionel køreskinneundersøgelse. Disse undersøgelser kan dog medføre flere dages dyrebar driftsafbrydelse, og der er ingen garanti for præcise resultater og korrigerende tiltag.

Ved Konecranes' RailQ-undersøgelse af kranens køreskinner anvendes en fjernstyret robot kombineret med visuel kontrol med det formål at give et klart og detaljeret billede af kranskinnernes tilstand og justering. RailQ-undersøgelsen omfatter måling af spænd, rethed og højdeforskel samt indbyrdes højdeforskelle mellem skinnerne.

Der kan udføres RailQ-undersøgelser af praktisk talt alle køreskinner, heriblandt køreskinner til traverskraner, havnekraner og savværkskraner. Køreskinneundersøgelsen omfatter følgende:

• Visuel kontrol af kranens køreskinner
• Måling af køreskinnejustering
• Beregninger ud fra de målte data med eget analyse- og visualiseringsprogram
• 3D- og 2D-visualiseringer af køreskinner
• Identificering af skævhed, spænd eller højdeforskelle

Konecranes' teknikere gennemgår alle indsamlede data og kommer med anbefalinger vedrørende korrigerende tiltag.

Fordele ved RailQ

• Mindre tidskrævende end en traditionel undersøgelse
• Præcis information om skinnernes tilstand og justering
• Pålidelige resultater takket være vores eksperters systematiske anvendelse af teknologi