You are here

Olie Analyse

Hvorfor lie analyse

Takket være olieanalysen vil kranen køre uden problemer

Vores olieanalyse beskytter dine kraner og taljer – det giver dig praktisk information, der sikrer maksimal værdi, effektivitet og sikkerhed i hele dit udstyrs levetid. Sammen med regelmæssige olieskift vil Olieanalysen minimere behovet for unødvendige reparationer samt forøge tilgængeligheden af dit udstyr.

Mens en god, ren olie vil beskytte tandhjulene mod slitage, vil en gammel eller forurenet olie fremskynde slitagen. Desuden vil oliens tilstand vise, at der er noget galt.
Vi analyserer olien på alle kraner og taljer, hvor det er muligt, og at taget en prøve, hvilket især anbefales til højt ydende løftegrej, der kræver omkostningstunge olietyper eller kostbar nedetid.

Vores service og MAINMAN-vedligeholdelsesservice omfatter nu en olieanalyse af de vigtigste gearkasser. Konecranes kan tidligt påvise et problem ud fra symptomer, som fx forurening eller fremmedlegemer der er forårsaget af slitage og kan anbefale, når det er nødvendigt at foretage en reparation af gearkassen.

Detaljeret viden til optimal planlægning

En detaljeret analyserapport findes online på kundeportalen yourKONECRANES.com. Den kan give dig viden om oliens tilstand samt tandhjulenes og lejernes mekaniske kondition. Sammen med vores eksperter kan olieanalysen hjælpe dig, med at planlægge de rette tidspunkter for udskiftning af olien, reparationer af gearkassen samt eftersyn eller fremtidige moderniseringsbehov for dit udstyr.

Små ting giver stort indblik

Gearolien i dine kraner og taljer siger alt: Jo bedre dens tilstand, desto længere vil de mekaniske dele fungere. Symptomer på beskadigelse eller slitage, som fx ved brændt olie og metalstykker, kan også påvises tidligt ved hjælp af Olieanalysen.

Fordele ved olie analyse

• Tilstanden af gearkasseolien har indflydelse på levetiden for de mekaniske komponenter
• Olieskift på det rette tidspunkt beskytter dine maskiner
• Tidlig registrering af slitage og driftsproblemer forebygger kostbare reparationer, unødvendig vedligeholdelse og uventet nedetid
• Analyserapporten gør det muligt, at foretage velbegrundede beslutninger om reparation, vedligeholdelse og eftersyn af systemerne
• Forøger effektiviteten, tilgængeligheden, ydeevnen, produktiviteten og sikkerheden for dine kransystemer og taljer