PREVIOUS
NEXT

Oversigt

Oversigtssiden giver dig et omfattende overblik over serviceresultater og aktiviteter samt fjernovervågningsstatistikker for TRUCONNECT-aktiverede kraner.
Åbne emner viser antallet af åbne sikkerhedsrisici, produktionsrisici og TRUCONNECT-statusser, der kræver øjeblikkelig handling. Hvis en risiko er blevet identificeret og registreret for en komponent, og ingen reparationshandling er fuldført for den, betragtes fejlen som åben.
Serviceaktivitet giver dig et overblik over resultaterne og handlingerne for de kraner, der er serviceret inden for den valgte tidsramme. Du kan også få nem adgang til din Servicegennemgangs-information fra dette afsnit.
TRUCONNECT-statistikker viser advarsler og tilstandsændringer for kraner med TRUCONNECT-fjernservice. Advarsler omfatter overbelastninger, nødstop, bremsefejl og overophedningstemperaturer for motorer.

Aktivitet

Aktivitetssiden viser alle resultater og handlinger inden for den valgte tidsramme. Du kan også se en liste over alle fuldførte serviceanmodninger og endda påbegynde reparationer eller tilkaldeservice.
Denne oversigt viser fuldførte serviceanmodninger inden for den valgte tidsramme. Du kan sortere efter serviceprodukt og kraners kritiske omfang, og du kan få adgang til Servicegennemgangs-information med blot ét klik. Du kan anmode om en planlagt reparation eller tilkaldeservice nemt og hurtigt med knappen Ny serviceanmodning . 

Kalender

Kalendersiden viser dig serviceaktiviteter i en kalenderoversigt. Du kan hurtigt se servicestatus, og med filtrering kan du se aktiviteter efter kraners kritiske omfang, serviceprodukt og opgavetype. Hvis du klikker på en måned, vil du se en detaljeret liste over serviceaktiviteter.
Farvekodelogikken viser status for service. Du kan filtrere for at se aktiviteter efter kraners kritiske omfang, serviceprodukt og opgavetype.

Kranoversigt

Kranoversigten i afsnittet Kraner giver dig et hurtigt overblik over alle dine kraner og fremhæver åbne emner, resultater og handlinger og TRUCONNECT-information omfatter advarsler og tilstand.
Du kan ”sortere” i denne oversigt efter prioritet, kraners kritiske omfang, dato eller alfabetisk. Sortering efter prioritet giver dig et klart overblik over sikkerhed og produktionskritiske problemer.

Listeoversigt

Denne oversigt omfatter alle oplysninger i kranoversigten – men i en letlæselig liste, der nemt kan downloades.
Denne liste kan downloades som en pdf-file, så den nemt kan uddeles til kolleger.
Du kan tilføje kolonner  til denne oversigt, så den omfatter åbne emner, resultater og handlinger, TRUCONNECT og forbrug.

Dokumenter og rapporter

System-genererede rapporter, tilbud eller bruger-uploadede dokumenter er gemt her og det er nemt at få adgang hertil
Du kan let downloade enhver af de inspektions- eller vedligeholdelsesrapporter, der er anført her. Du kan også tilføje dine egne dokumenter her.

Servicegennemgang

Efter et servicebesøg laves en Servicegennemgang, hvor vi gennemgår åbne anbefalinger og tilbud, svarer på spørgsmål og planlægger de næste trin. Denne information på Serviceanmodnings-siden kan nemt ses når som helst.
Opsummering viser resultater (sikkerhedsrisici, produktionsrisici, ikke fastlagte tilstande og forbedringsmuligheder) samt handlinger (reparationer) for serviceanmodningen.
Hver kran der var omfattet af serviceanmodningen er anført, og alle resultater og handlinger, som har forbindelse til denne kran, er anført i detaljer.

Forretningsmæssig gennemgang KPI’er

Som en del af vores kundeservice foretager vi en forretningsmæssig gennemgang med vores kunder med det formål at vise investeringsafkastet og sikre fortsat fremgang. Du kan få adgang til denne information når som helst i afsnittet Business Review på yourKONECRANES.com. Afsnittet Service KPI’er er en omfattende oversigt over det arbejde, som Konecranes har udførst inden for den valgte tidsramme, herunder udvikling, resultater og handlinger.
Udvikling sammenligner antallet af fejl, der blev fundet i antallet af servicerede arbejdsopgaver inden for den valgte tidsramme.
Resultater og handlinger giver dig et klart overblik over de kraner, der kræver størst opmærksomhed.

Forretningsmæssig gennemgang TRUCONNECT

Afsnittet TRUCONNECT i Business Review gør det muligt for dig at se udviklingen i advarsler sammenlignet med driftstimer for dine tilsluttede kraner. Det gør det også muligt for dig, at se antallet af advarsler på dine kraner med størst kritisk omfang.*
Grafen Advarsler og brug  sammenligner antallet af advarsler og driftstimer for dine tilsluttede kraner inden for den valgte tidsramme.
Afsnittet * Advarsler giver dig et klart overblik over de aktiver med de højeste antal sikkerheds- eller produktionsadvarsler.

Forretningsmæssig gennemgang af udgift

Din udgiftsinformation er opsummeret i denne oversigt. Du kan se det samlede fakturerede beløb for den valgte tidsramme og en opdeling af omkostninger efter serviceprodukt. Du kan også se omkostninger, der ikke var omfattet af din serviceaftale.
Udvikling efter servicetype kan filtreres, så det viser et specifikt serviceprodukt som f.eks. tilkaldeservice eller inspektioner og forebyggende vedligeholdelse.
Udgift efter kraner giver dig et klart overblik over de aktiver med de højeste antal reparationer i den valgte tidsperiode.

TRUCONNECT

Med denne oversigt kan du se alle TRUCONNECT-data for en specifikt aktiv. Du kan se sikkerhedsrelaterede hændelser såsom overophedninger, forsøgte overbelastninger og nødstop, en Pareto-analyse af kritiske advarsler, driftsstatistikker som f.eks. lastområde, overvågning af taljeforskydning, overbelastninger, nødstop, arbejdscyklusser og driftstimer samt beregninger af den resterende planlagte arbejdsperiode (DWP) af valgte komponenter som fx taljen og taljebremsen.
Opsummeringen viser de værst tænkelige hændelser fra hvert hovedovervågningsområde – tilstand, pålidelighed, driftsstatistikker og produktion.
Sikkerhedskritiske advarsler angiver en sikkerhedsrisiko for kranen eller dens drift. Sikkerhedskritiske risici kan omfatte nødstop, overbelastning og bremsefejl. I dette afsnit kan du se et dagligt gennemsnit for advarsler samt for udvikling.
Procenttallet for effekten af nødstop på bremseslidtagen viser påvirkningen af nødstop/unormale stop på bremsens servicelevetid foruden antallet af starter for hejsemotoren. Grafen viser det akkumulerede antal nødstop pr. periode og udviklingen i bremsens anslåede servicelevetid.
PREVIOUS
NEXT