You are here

remskive, ikke-kørende - øverste blok

skive, ikke-kørende (udligner): skiven udligner spændinger i wirens modsatte ende. Den betrages ikke som en kørende skive på grund af den ringe bevægelse.

hovedafbryder, returfjeder: når den udløses går hovedafbryderen altid automatisk tilbage til off eller neutral position.

vogn: den understøtter fodpanelet på en portalkran, brodragerne eller endefastgørelser på en traverskran,  enheden består af hjul, ramme, aksler og lejer.

kontakt, nødstop: bruges til at afbryde strømmen uden brug af den normale betjening, kontakten aktiveres manuelt.

fodpaneler: vandrette konstruktionselementer, der forbinder nederste del af to eller flere ben på en portalkran på en løbebane.

spændvidde: det er den vandrette afstand mellem løbebanens skinner målt fra midtpunkt til midtpunkt.

trolley/vogn: enhed, der understøtter lastblokken og kører på broens skinner.

bør: angiver en regel, der har karakter af en anbefaling, og som kan følges afhængigt af omstændighederne.

hovedafbryder, (for kranen): styrer den primære strømforsyning til kranen via løbebanens konduktorer.

sidetrækning: når taljens wirer ikke betjenes vandret, trækker denne del af taljen i vandret retning.

trolleybevægelse: trolleyens bevægelse

kontakt (ventil): enhed, der anvendes til at afbryde, skifte eller etablere tilslutning i et hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk kredsløb.

afbryder, løbebane: kontakten sidder normalt i gulvplan og styrer hovedstrømforsyningen til løbebanens konduktorer.

grænseafbryder: enheden aktiveres ved bevægelse af en del af det strømdrevne udstyr eller maskineri, og den anvendes til at afbryde eller ændre det hydrauliske, pneumatiske eller elektriske kredsløb forbundet til udstyret eller maskineriet.

ubemandet: Styreanordninger, der ikke bemandet eller betjenes af kranføren. Hvis de betjeningsenheder, der anvendes til betjening af kranen, er inden for kranførerens sysnfelt på en gulvstyret kran og inden for kranens spændvidde, betragtes kranen som bemandet.

skive, kørende: skive, der roterer, når lastblokken sænkes eller løftes.

bindestreg (/): angiver, at to ord skal opfattes enkeltvis eller samlet og angiver “og/eller”.

stop: enheden anvendes til at begrænse kranbroens eller trolleyens gang, har normalt ikke energiforbrugende egenskaber og er normalt monteret på en fast konstruktion.

hovedkontakt: kontakten styrer relæer, kontaktorer og andre enheder, der fjernbetjenes.

øvre blok: fast blok bestående af ramme, lejer, skiver og stifter, , der sidder på en trolley og understøtter lasten og lastblokken.