You are here

lastblok - remskive

lastblok: samling bestående af beslag eller krog, leje, svirvel, stifter, ramme og skiver, ophængt i taljens kæde eller wire. Lastblokken omfatter alle tilbehørselementer, der er løftes i taljewiren.

skal: betegner, at en regel skal følges og er er påkrav.

normale driftsforhold (ved kabinestyrede kraner): ved sådanne forhold ligger de funktioner, der udføres af kranen, inden for de oprindeligt designede værdier. Under sådanne omstændigheder styres kranen af kranføreren alene.

pendel: et betjeningspanel, der hænger på enheden og anvendes til at betjene kranen fra gulvet.

normale driftsforhold (ved gulvstyrede kraner): ved sådanne forhold ligger de funktioner, der udføres af kranen, inden for de oprindeligt designede værdier. Kranføreren befinder sig ikke på kranen, men betjener kranen ved hjælp af styreenheder monteret på kranen, og der er ingen personer på kranen.

serviceplatform: anvendes til udførelse af reparationer, inspektioner, vedligeholdelse og justeringer af kranen.

hovedtalje: anvendes til at sænke, flytte og løfte den nominelle last, det er kranens primære hejsemekanisme.

passivt mekanisk drev: hvis strømmen afbrydes, tager drevet automatisk farten af broen eller vognen.

wiretråde: indgår med et bestemt antal i den wire, der holder lastblokken.

normale driftsforhold (ved fjernstyrede kraner): ved sådanne forhold ligger de funktioner, der udføres af kranen, inden for de oprindeligt designede værdier. Denne type kran betjenes af kranføreren på en fjernbetjening, der ikke fysisk er monteret på kranen.

overbelastning: (se afsnit 2-3.2.1.1) enhver værdi, der overstiger den nominelle belastning.

kvalificeret person: en person, der besidder stor erfaring, uddannelse og viden, har en faglig certificering eller en anerkendt uddannelse inden for et givet område, og som har udvist evne til at løse opgaver inden for et givet område.

aflåsning/afmærkning: mærkning eller lås på enheden, der isolerer energi i en procedure, der er igangsat.

primær øvre begrænser: ved aktivering begrænser den primære øvre begrænser taljens opadgående bevægelse.

oprulning: et system, hvor wiren føres rundt om tromler eller skiver.

skinnefejer: Enheden er placeret foran på kranens kørehjul, fastgjort til kranen, og anvendes til at fjerne forhindringer.

hovedtrolley: denne trolley er forbundet med førerkabinen.

nominel last (kapacitet): Producentens designede, maksimale last, som en kran eller talje er dimensioneret til.

løbebane: Kranen kører på en konstruktion af bjælker, skinner, beslag, rammer og dragere.

skive: Anvendes til wirer for at ændre trækkraften eller retningens arbejdspunkt, det er en taljeblok eller et hjul med fordybninger.