You are here

bremse, pneumatisk kran, udliggerportalkran

bremse, pneumatisk: metoden anvender trykluft til at styre eller nedsætte hastigheden.

udliggerramme: anvendes til at støtte vognen på en vægkran og indgår som et element i konstruktionen.

førerkabine, normal: kranens førerhus, anvendes til betjening af en kabinebetjent kran.

kontrolpanel: en samling af komponenter, statiske, magnetiske,  pneumatiske, hydrauliske osv. der styrer strømforsyningen til eller fra en motor eller andet udstyr ved aktivering af signal via trykknapper, hovedkontakt, automatiske programmer, fjernbetjening eller lignende enheder.

bremse, service: anvendes under normal drift til at bremse kranens bevægelse.

kran, kabinestyret: krantype, der styres via betjeningsenheder i en førerkabine, der betjenes af kranføreren, og som via tilslutning til kranen anvendes til at styre kranens bevægelser

førerkabine: kranens førerhus, der anvendes til styring af kranen

controller, manuel: en controller, hvor de basale funktioner styres med enheder, der betjenes manuelt.

bro: krandel bestående af endefastgørelser, vogne, gangbroer, en eller flere dragere samt den del, der bærer en eller flere vogne, også kaldet kranens drevmekanisme.

førerkabine, skelet: anvendes ofte om lejlighedsvis betjening fra førerkabinen af en kran, der normalt betjenes fra gulvet eller via fjernbetjening, det er kranens førerhus.

kofanger (buffer): når en kørende vogn eller kran når til enden af den tilladte bane, eller når to kørende vogne eller kraner støder sammen, anvendes enheden til at afbøde påvirkningen. Den er ofte forbundet med vognen, løbebanens stop eller broen.

frigang: afstand mellem nærmeste forhindring og en given del af kranen.

kollektorer, strøm: en kontakttype, bruges til at opsamle strøm fra broens eller løbebanens konduktorer.

konduktorer, bro: elektriske konduktorer, ofte placeret på kranens brokonstruktion, der leder strømmen og styrer signaler til en eller flere vogne.

konduktorer, løbebane (primær): elektriske konduktorer, ofte placeret på kranens løbebane, der leder strømmen og styrer signaler til kranen.

controller: anvendes til efter en foruddefineret metode at styre strømmen direkte til det udstyr, den er tilsluttet, det kan være en enkelt enhed eller en gruppe af enheder.

bremse, regenerativ: en metode, hvor den elektriske energi, der genereres af motoren ledes tilbage i strømkredsløbet og kan bruges til styring eller sænkning af hastigheden.

controller, returfjeder: efter udløsning vil controlleren automatisk vende tilbage til neutral, slukket position.

brobevægelse: betegner kranens bevægelse parallelt med kranens løbebane.

kran, automatisk: kranen arbejder i en forprogrammeret cyklus eller flere cyklusser, når den er startet op.

kran: en maskine designet til at løfte og sænke last og flytte last horisontalt med en hejsemekanisme som det centrale element.

kran, udligger, bro: en semiportal- eller portalkran, hvis hejseværk eller brodragere i bredden når ud over kranens løbebane på en eller begge sider.