You are here

Konecranes ordliste

unormale driftsforhold, bremse, mekanisk

unormale driftsforhold:  vanskelige, skadelige eller ødelæggende forhold for kranen eller driften, for eksempel: ætsende dampe, ugunstige vejrforhold,  ekstremt lave eller høje temperaturer, farlige løftesteder og fugt- og støvholdige atmosfærer.

(traverskranens) bom: et vandret element monteret på vognen, der anvendes til at løfte og sænke lasten på steder, der ikke ligger lige under taljens tromle eller vogn.

(portalkranens) bom : en forlængelse af vognens løbebane, der kan trækkes ind eller hæves for at sikre frigang ved bevægelse af portalen.

administrative eller lovgivende myndighed: arbejdsgiveren, hvis statslig lovgivning ikke foreligger, og en regeringsmyndighed, hvis statslig lovgivning foreligger.

bremse: en enhed, der ikke er en motor, og som anvender kraft eller friktion til at standse en bevægelse, eventuelt midlertidigt

bremse, hydraulisk: metoden anvender væsketryk til at styre eller nedsætte hastighed.

bremse, modsatrettet moment (blokering) : hastigheden styres ved at vende motorens spændingspolaritet eller fasesekvens, så der skabes et moment i den modsatte retning af motorens rotation.

bremse, holde: anvendes til en talje, en friktionsbremse, der  aktiveres automatisk og forhindrer bevægelse, når strømmen til bremsen er afbrudt.

bremse, last, mekanisk: en friktionsbremse, der er automatisk og har til formål at styre lasten, når den sænkes. Der kræves moment fra motoren for at sænke en last ned, og denne envejsanordning belaster ikke motoren yderligere, når lasten løftes.

bremse, dynamisk: hastigheden styres ved at benytte motoren som generator via energi fordelt til modstande.

bremsemetode: en enhed eller metode, der anvender enten kraft eller friktion til at holde eller standse en bevægelse.

bremse, eddy-strøm: hastigheden styres eller sænkes ved hjælp af en elektrisk induktionsstyret lastbremse.

bremse, styre: hastigheden styres ved at generere modsatrettet energi eller tage energi ud af et emne i bevægelse.

udnævnt: når arbejdsgiveren eller dennes repræsentant tildeler en person et ansvarsområde. autoriseret: at få en lovgivende myndighed eller en udpeget administrativ myndighed til at udpege en person.

hjælpetalje: backup-enhed til løft med højere hastighed og ofte med lavere lastkapacitet end den primære talje.

bremse, nød: ved strømsvigt anvendes metoden til at bremse et drev. Aktiveres af føreren og i nogle tilfælde automatisk, når strømmen til drevet afbrydes, og etablerer en bremseeffekt.

bremse, mekanisk: metoden anvender friktion til at styre eller reducere hastigheden.