You are here

OVERBELASTNING - HJULBELASTNING, VOGN

OVERBELASTNING - En belastning af krogen, der overstiger den nominelle belastning.

PITCHDIAMETER - Afstanden, målt ved midten af en tromle eller skive,  fra midte til midte af en wire trukket rundt om tromlen eller skiven.

BLOKERE - Via betjeningen bevirke, at motorens spændingspolaritet eller fasesekvens vendes, før motorrotationen er standset, så der opstår et modsatrettet moment, der fungerer som bremsende kraft.

BLOKERINGSRELÆ - Et strømrelæ, der anvendes på betjeningspanelet til en bro eller vogn, der måler strømmen i motorens sekundære kredsløb på en vekselstrømsmotor og begrænser motorens modsatrettede moment til det første kontrolpunkt, indtil motorrotationen er standset. I et jævnstrømskontrolpanel udfører relæet samme funktion ved at etablere et patenteret sensorkredsløb ved motorarmaturet. (Kaldes også anti-blokeringsrelæ.)

SKINNE, BRO - Den bane, som støttes af broens drager(e), og som vognen kører på.

SKINNE, LØBEBANE - Den bane, der støttes af løbebanens bjælker, og som kranen kører på.

HØJRE ENDE - Refererer til dele og dimensioner til højre for midterlinjen af kranens spændbredde, set med front mod kranens side med køredrageren.

SEKUNDÆR STRØM - Den tilførte, åbne kredsløbsspænding i rotoren på en motor med viklerotor (slipring) i stilstand, mål på slipringe med nominel spænding på den primære vikling (stator).

AKSEL, TVÆR (DIAGONALAKSEL) (DREVAKSEL) - Akselen/akslerne i broens længde, der benyttes til at overføre moment fra motoren til et/flere hjul på hver ende af broen.

SIDETRÆK - Den del af taljens wiretræk, der køre horisontalt, når taljens wirer aktiveres vertikalt.

SPÆND - Den vandrette afstand fra midtpunkt til midtpunkt på kørebanens skinner.

RETURFJEDER - En anordning på en manuel styreenhed, hovedkontakt eller trykknap, der bevirker, at enheden automatisk returnerer til neutral position, når den frigives af føreren.

MOMENT, LÅST-ROTOR - Minimum moment, som en kortslutningsmotor udvikler i stilstand, for alle rotorvinkler, med nominel spænding ved nominel frekvens. Ikke relevant for motorer med viklerotor (slipring).

MOMENT, MOTORSTOP - Det maksimale moment, som en kortslutningsmotor eller motor med viklerotor (slipring) udvikler med nominel spænding ved nominel frekvens, uden pludseligt tab af hastighed.

MOMENT, MOTOR FULD LAST - Det moment, der udvikles af en elektrisk motor (jævnstrøm eller vekselstrøm) for at producere den nominelle motorkraft (HK) ved nominel, fuldt lastet hastighed.

MOMENT, MOTOR PULL-UP - Det minimum moment, der udvikles af en kortslutningsmotor eller motor med viklerotor (slipring) under acceleration fra stilstand til den hastighed, hvor breakdown-moment optræder. For kortslutningsmotorer med 8% eller større slip, vil pullup-moment, breakdown-moment og startmoment være det samme og optræde ved nul hastighed.

TO-BLOKERING - Utilsigtet fysisk kontakt mellem lastblok og øvre blok eller andre dele af vognen.

NETPLADE - Den/de lodrette plade(r), der forbinder dragerens øvre og nedre flanger eller dækplader.

AKSELSAFSTAND - Afstanden fra midtpunkt til midtpunkt mellem de yderste hjul på bro eller vogn, målt parallelt med skinnen.

HJULBELASTNING, BRO - Den vertikale kraft (uden påvirkning) overført til et brohjul af den samlede vægt af den nominelle last, vogn og bro, når vognen er positioneret på broen for at give den maksimale belastning.

HJULBELASTNING, VOGN - Den lodrette kraft (uden påvirkning), der overføres til et vognhjul af den nominelle last og vognens vægt tilsammen.