You are here

DRAGER, TRAVERS - MESSENGER TRACK

DRAGER, BRO - Kranens primære, vandrette bjælke(r), der støtter vognen, understøttes af endevognen og sidder vinkelret på løbebanen.

DRAGER, DREV (DRAGER "A"/”G1”) - Brodrageren, som broens motor og gearkasse(r) er monteret på. Ved kraner med drev på hver drager er det drageren, som betjeningspanelerne og/eller førerkabinen er monteret på.

DRAGER, PASSIV (DRAGER "B”/”G2”) - Den brodrager, der ikke har broens drev monteret, men som normalt bærer broens fasekabler.

DRAGER, LØBEBANE - En vandret bjælke fastgjort til bygningens søjler DRAGER, hjælpe (UDLIGGER)- En ekstra drager, massiv eller netkonstruktion, monteret parallelt med brodrageren(erne) til at støtte gangbro, kontrolpaneler, førerkabine og andet for at reducere de belastninger, som den type udstyr kan bevirke.

TALJE, HJÆLPE - En ekstra hejseenhed, der normalt er designet til at håndtere lette løft ved højere hastighed end hovedtaljen.

TALJE, HOVED - Den primære hejsemekanisme til at løfte og sænke kranens nominelle last.

KROG, ARBEJDSGRÆNSE, ENDE - Den minimale, vandrette afstand, parallelt med løbebanen, mellem krogens midterlinje og væg (eller søjler) for enden af bygningen.

KROG, ARBEJDSGRÆNSE, SIDE - Den minimale, vandrette afstand, vinkelret på løbebanen, mellem krogens midterlinje (hovedkrog eller hjælpekrog) og midterlinjen på løbebanens skinne.

SKRIDT (SKRIDTGANG) - Se "jog". Bruges ofte fejlagtigt om "krybegang" (se herunder).

TRIN (TRINGANG) - At flytte krog, vogn eller bro i en serie af korte, afbrudte intervaller ved kortvarig aktivering af betjeningen.

VENSTRE ENDE - Refererer til dele eller dimensioner til venstre for spændbreddens midterpunkt, set fra køredragerens side af kranen.

LØFT (KROGGANG) - Den maksimale lodrette distance, som krogen kan bevæges. Afhænger af wirens længde og/eller antal furer på tromlen.

ENDESTOPKONTAKT - En elektrisk anordning, der aktiveres af broen, vognens eller taljens bevægelse og afbryder kredsløbet for at etablere et nyt kredsløb eller give en advarsel.

LAST, PASSIV - Belastningen på en del af kranen, som er/forbliver i en fast position i forhold til det element, der omtales.

LAST, AKTIV - Belastning ved bevægelse, der varierer i forhold til det element, der omtales. Når man taler om vognen, er den aktive last både den nominelle last og vægten af blokken. Når man taler om broen, er den aktive last både den nominelle last og vognens vægt.

LAST, NOMINEL - Den maksimale, statiske, lodrette belastning, som en kran eller en individuel talje er designet til.

LAST, FLYDENDE - Et styresystem, der muliggør trinløs betjening af en talje i løfte- og sænkeretningen i et interval på ca. 04% af den fulde, nominelle hastighed og som muliggør, at lasten hænger stationært i meget kort til med holdebremsen(erne) frigivet.

HOVEDAFBRYDER - En manuelt betjent enhed, der styrer betjeningen af kontakter og/eller hjælpeenheder på en elektrisk styreenhed.

MESSENGER TRACK - Et vandret element, monteret langs et gelænder eller en drager, der støtter flytbare holdere, som festonerophængte kabler anbringes i. Festonerophængte kabler kan benyttes til at sende strøm fra broen til vognen eller fra broen til en pendel.