You are here

AKSEL, FAST DYNAMISK

AKSEL, FAST - En aksel, der er fastgjort i endevognen, og som hjulet drejer om.

AKSEL, ROTERENDE - En aksel, der er fastgjort i hjulet, og som roterer på lejer fastgjort i endevognen.

LEJE, LEVETID - B-10-levetid for et antifriktionsleje er den forventede mindstelevetid i timer for 90% af en type lejer ved drift ved en given hastighed og belastning.

LEJE, LEVETID SMURT - Et antifriktionsleje med forsegling og smurt med højstabilt, oksideringsbeskyttende smøremiddel kan køre i drift uden gensmøring i mindst den angivne B-10-levetid.

BLOK, LAST - Samling af krog, svirvel, lejer, skiver, stifter og ramme ophængt i hejseværkets wirer. I en "kort" blok er krog og skiver monteret på samme element, kaldet svirvlen. I en "lang" blok er krog og skiver monteret på separate elementer. (Støtteelementet til skiverne kaldes skivestiften, og støtteelementet til krogen kaldes svingtappen.)

BLOK, ØVRE - En fast samling af skiver, lejer, stifter og ramme, placeret på vognens tværgående element, og som støtter lastblokken og lasten ved hjælp af wirer.

BOGIE - En kort endevogn fastgjort til enden af en drager (eller til et forbindelseselement, hvis mere end én bogie anvendes pr. drager). Denne type endevogn anvendes, når der kræves mere end fire hjul på en kran på grund af løbebanens design.

BOGIE, UDLIGNENDE - En kort endevogn, der er fleksibelt tilsluttet til en drager (eller et tilslutningselement) ved hjælp af en stift, hvorpå vognen kan bevæges og udligne lasten på de to vognhjul. Konstruktionen benytter en meget stabil endeforbindelse mellem dragerne.

BOGIE, FAST - En kort endevogn, der er fast forbundet til en drager. En fleksibel endevogn anvendes mellem dragerne for at muliggøre udligning af hjulbelastningen ved torsionsvrid på dragerne og bøjning af endefastgørelsen.

BREMSE, EDDY-STRØM - Enhed til styring af lasthastighed i hejse-/sænkeretningen ved at sætte supplerende belastning på motoren. Belastningen opstår ved interaktion mellem magnetfelter fremkaldt af en justerbar jævnstrøm i statorspolerne og induceret strøm i rotoren.

BREMSE, PARKERING - En friktionsbremse til bro eller vogn, der automatisk aktiveres, når strømmen til kranen afbrydes.
HVÆLVING - den lette, opadgående kurve, som dragerne har for delvist at kompensere for den nedbøjning, som nominel last og krandelenes vægt bevirker.

FRIGANG - Mindste afstand fra en af kranens dele til nærmeste forhindring.

STYREBREMSEMETODE - En metode til styring af lastens sænkehastighed ved at tage energi ud af lasten i bevægelse eller ved at påføre energi i modsat retning.

MODSTRØMSBREMSNING - En metode til styring, hvor strømmen til motoren vendes for at skabe et moment i den modsatte retning af motorens rotation.

DYNAMISK - En metode til styring af hastigheden ved at bruge motoren som generator, hvor energien fordeles til modstande.