You are here

Lifecycle Care

Lifecycle Care er en systematisk gennemført, professionel strategi for vedligeholdelse understøttet af værktøjer og processer i verdensklasse.

Du opnår den højeste livscyklusværdi ved at maksimere produktiviteten, når udstyret er i brug, og minimere omkostningerne under nedetid. Vi har den holdning, at det ikke er nok bare at sikre, at dine kraner er funktionsdygtige. Vi vil også være med til at sikre dig størst mulig produktivitet i enhver situation. Vores målsætning er derfor at skabe målbare sikkerheds- og produktivitetsmæssige forbedringer, som giver dig et større investeringsafkast.

Vores kraneksperter benytter en systematisk risikovurderings- og vejledningsmetode samt en rådgivningsbaseret planlægnings- og kontrolproces for at opnå løbende forbedringer af sikkerheden og produktiviteten.

Eftersyn og forebyggende vedligeholdelse identificerer risici og muligheder for forbedringer samt støtter overensstemmelse med forskrifter og standarder.

Korrigerende vedligeholdelse og eftermontering adresserer sikkerheds- og produktivitetsrelaterede problemer samt udnyttelse af muligheder for forbedring.

Rådgivningsservices hjælper med indgåelse af aftaler og afdækker vigtige problemer ved hjælp af avanceret teknologi og uddannede specialister, når der er behov for at se nærmere på en kran og dennes dele.

Moderniseringstjenester forlænger udstyrets levetid og giver øget kapacitet, højere hastighed, en højere belastningsklasse eller forbedret laststyring.

Nyt udstyr til tilvejebringelse af nyt udstyr eller erstatning.