You are here

Livstidsservice i realtid

Livstidsservice i realtid er en systematisk gennemført, professionel strategi for vedligeholdelse understøttet af værktøjer og processer i verdensklasse.

Du opnår den højeste livscyklusværdi ved at maksimere produktiviteten, når udstyret er i brug, og minimere omkostningerne under nedetid. Vi har den holdning, at det ikke er nok bare at sikre, at dine kraner er funktionsdygtige. Vi vil også være med til at sikre dig størst mulig produktivitet i enhver situation. Vores målsætning er derfor at skabe målbare sikkerheds- og produktivitetsmæssige forbedringer, som giver dig et større investeringsafkast.

Vores kraneksperter benytter en systematisk risikovurderings- og vejledningsmetode samt en rådgivningsbaseret planlægnings- og kontrolproces for at opnå løbende forbedringer af sikkerheden og produktiviteten.

Inspektioner og forebyggende vedligeholdelse identificerer risici og muligheder for forbedringer samt støtter overensstemmelse med forskrifter og standarder.

Forudsigende vedligeholdelse

Korrigerende vedligeholdelse og eftermontering adresserer sikkerheds- og produktivitetsrelaterede problemer samt udnyttelse af muligheder for forbedring.

Konsultationsydelser hjælper med indgåelse af aftaler og afdækker vigtige problemer ved hjælp af avanceret teknologi og uddannede specialister, når der er behov for at se nærmere på en kran og dennes dele.

Moderniseringsydelser forlænger udstyrets levetid og giver øget kapacitet, højere hastighed, en højere belastningsklasse eller forbedret laststyring.

Nyt udstyr til tilvejebringelse af nyt udstyr eller erstatning.

 

Livstidsservice i realtid er vores omfattende og systematiske fremgangsmåde til vedligeholdelse med værktøjer og processer i verdensklasse. For at kunne levere livstidsservice med tidstro data, anvender vi det industrielle internet, som forbinder data, maskiner og mennesker. Vi bringer bruger- og vedligeholdelsesdata sammen og kombinerer det med vores viden og erfaringer, der giver indsigt og lader vores kunder optimere deres vedligeholdelsesaktiviteter.

FORBIND

Ude i marken indtaster vores mobile inspektører og teknikere vedligeholdelsesdata i henhold til Risiko og anbefalingsmetoden ved hjælp af vores egenudviklede MAINMAN-software. De kan tilgå vedligeholdelsesoversigter, oplysninger om brug af udstyr og betjening og de kan slå reservedele og manualer op. 

TRUCONNECT®-fjernovervågning anvender sensorer til indsamling af data, driftstid, motorstarter, arbejdscyklusser og bremseforhold. Advarsler er meddelelser, som afsendes via SMS eller e-mail, der informerer om hændelser såsom overbelastning af taljer, nødstop og for høje temperaturer.

TRUCONNECT-fjernsupport giver adgang til et globalt netværk af kraneksperter og specialister hele døgnet, som tilbyder problemløsning og fejlfinding til at hjælpe med at reducere utilsigtet nedetid.

OPNÅ INDSIGT

Kunder har adgang til yourKONECRANES.com, som er vores kundeportal. Brugsdata, vedligeholdelsesdata og oplysninger om aktiver er sammenkædede, hvilket giver et overskueligt indblik i hændelser og aktiviteter for et hvilket som helst tidsrum. Aggregerede data kan vises, analyseres og deles hurtigt for et individuelt aktiv eller en hel flåde. Det er nemt at overvåge misforhold, mønstre og trends, hvilket hjælper brugerne med at træffe beslutninger baseret på driftstro data.

Misforhold kan optræde som fejl, såsom overbelastninger. Disse hændelser betragtes som unormale og skal adresseres hurtigst muligt. At vide hvornår en overbelastning forekommer er det første skridt, når man skal finde årsagen.

Mønstre hjælper med at afsløre forhold mellem variabler. F.eks. angiver overbelastninger eller nødstopalarmer eller voldsomme starter behovet for uddannelse af operatører med det formål at reducere menneskelige fejl, nedetid og risiko for sikkerhedsbrud. Gentagne tilfælde af motoroverhedning kan indikere behovet for ændringer i udstyret eller processen.

En undersøgelse af trends kan hjælpe med at prioritere korrigerende handlinger og investeringer. Analyser af data over et tidsrum kan komme til gavn ifm. udvikling af prædiktive vedligeholdelsesprocedurer.

OPTIMER

Vores konsultationsydelser strategi kan være til stor hjælp, når du skal træffe vigtige beslutninger. Vi tager os tid til at dele dine erfaringer, kommer med anbefalinger og drøfter hvordan hver handling kan optimere forskellige aspekter af dine aktiviteter og vedligeholdelsesprocedurer.

  • kravoverholdelse
  • dataregistrering
  • planlægning og prioritering af vedligeholdelsesprocedurer
  • reservedelslager
  • anvendelse af udstyr
  • operatøruddannelse
  • planlægning af kapitaludgifter og begrundelse