You are here

Kundeportalfunktioner

Kundeportalen yourKONECRANES.com giver dig en komplet oversigt over dine aktiver og forhold til Konecranes online når det passer dig. Du har adgang til eftersyns- og servicerapporter, serviceskemaer, vedligeholdelsesoversigter, lister over aktiver, serviceudgifter og aftaleoplysninger. Du kan endog bruge yourKONECRANES.com til at oprette serviceanmodninger.

Oversigt

Få et hurtigt overblik over sikkerhedsalarmer, risici og udgifter til alle dine aktiver. TRUCONNECT®-advarsler vises øverst sammen med krananvendelse i form af antal driftstimer og starter. En risikooversigt over dine aktiver indeholder sikkerhedsrisici, produktionsrisici, uafgjorte risici og muligheder for forbedringer. Du kan desuden se de samlede serviceudgifter pr. aktiv. Aktivitetsfanen viser alle serviceaktiviteter inden for det valgte tidsrum. Du kan se alle dokumenter, som du har oprettet eller overført i løbet af et bestemt tidsrum under fanen Dokumenter; og den nye serviceanmodningsknap giver dig mulighed for at oprette en ny serviceanmodning med blot et klik. Du kan når som helst få vist informationer fra din service- og forretningsgennemgang.

TRUCONNECT

Fjernovervågningsdata kan vises pr. flåde eller pr. individuelt udstyr. Du kan nemt sortere data efter dato ved hjælp af oversigtsvisningen. De brugervenlige grafer giver dig et hurtigt overblik over driftstimer, taljemotorstarter, taljeoverbelastninger, nødstop og for høje temperaturer. Derudover kan du se et estimat over udstyrets resterende levetid eller designet arbejdsperiode (DWP).

Liste over aktiver

Se alle dine aktiver på et sted, herunder TRUCONNECT- og serviceaktiver. På listen kan du se oplysninger om hvert aktiv, såsom beskrivelse, placering og TRUCONNECT-onlinestatus.

Servicekalender

Kalendervisningen giver dig mulighed for at se gennemførte og kommende serviceaktiviteter. En farvekodet oversigt viser servicestatus og sorteringen giver dig mulighed for at se aktiviteter pr. serviceprodukt.

Servicegennemgang

Efter et servicebesøg vil en servicetekniker fra din lokale afdeling følge op med dig og gennemgå åbne anbefalinger og tilbud, besvare dine spørgsmål og planlægge efterfølgende tiltag. Disse informationer kan du få vist når som helst på yourKONECRANES.com. På fanen Aktiviteter kan du sortere visningen efter Gennemførte serviceanmodninger for at få vist en basal oversigt over dine seneste serviceaktiviteter. Du kan få vist en risikooversigt for dine seneste serviceaktiviteter og oplysninger om hver kontrolleret komponent med anbefalinger og serviceteknikerens kommentarer.

Forretningsrelateret gennemgang

Formålet med denne forretningsorienterede gennemgang af dit aktuelle vedligeholdelsesprogram er at få klarlagt investeringsafkastet og sikre løbende forbedring. Portalen giver adgang til informationer præsenteret i din Forretningsgennemgang og de kan tilgås på et hvilket som helst tidspunkt under fanen Forretningsgennemgang.

Du kan se sine aftaleoplysninger såvel som alle de serviceprodukter, der vedrører din aftale. Afsnittet Udgifter viser afholdte udgifter og service-KPI'er. Aktiver kan sorteres efter udgifter, og du kan også sortere dem efter servicetype eller få vist dem alle på én gang. Et andet filter giver dig mulighed for at få vist aktivernes kritikalitet, således at du kan se tendenser og udgifter for dine vigtigste aktiver.