You are here

Kranserviceprogrammer

VI SKRÆDDERSYR VORES FEM SERVICEPROGRAMMER TIL DEN ENKELTE KUNDE

Forebyggende vedligeholdelsesprogram "CARE"

Det forebyggende vedligeholdelsesprogram "CARE" er vores mest populære servicetilbud. Det er udviklet med det formål at øge sikkerheden og produktiviteten via systematiske eftersyn med henblik på forebyggende vedligeholdelse, rutinemæssig vedligeholdelse, vores helt egen risikovurderings- og vejledningsmetode samt fjernovervågningsteknologi i den udstrækning, det er relevant. Når dette kombineres med korrigerende vedligeholdelse, eftermontering og rådgivning, maksimeres udstyrets livscyklusværdi.

Vi skræddersyr CARE-programmet til dine konkrete behov. Vi tager f.eks. højde for faktorer såsom anvendelsesforhold, driftsmiljø, belastningsklassifikation og producentens anbefalinger samt de lokale love og bestemmelser.

I vores bestræbelser på at sikre hurtig og pålidelig beslutningstagning vedrørende vedligeholdelse gennemgår vi med jævne mellemrum resultaterne af vores eftersyn samt prioriterede risici og anbefalede tiltag sammen med dig. Du kan få flere oplysninger ved at læse om vores rådgivningsorienterede strategi og MAINMAN-programmet for forebyggende vedligeholdelse.

UD OVER FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE TILBYDER VI PROGRAMMERNE "COMMITMENT" OG "COMPLETE"

COMMITMENT

Hvis du er interesseret i en mere omfattende serviceaftale, der går ud over forebyggende vedligeholdelse, bør du overveje vores COMMITMENT-vedligeholdelsesprogram. Dette program byder på vidtrækkende outsourcing af vedligeholdelsesopgaver. En COMMITMENT-aftale omfatter normalt forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter, regelmæssige eftersyn med henblik på overholdelse af love og bestemmelser, udskiftning af sliddele, forhåndsgodkendte reparationer samt yderligere serviceprodukter i henhold til de specifikke forhold, der gør sig gældende på dit arbejdssted og til de aktuelle anvendelsesformål. Hver enkelt COMMITMENT-aftale forudsætter en grundig forundersøgelse og, om nødvendigt, reparationer med henblik på at sikre, at udstyret er i funktionsdygtig stand.

COMPLETE

Drifts- og vedligeholdelsesprogrammet COMPLETE er vores ultimative skræddersyede serviceaftale. Det er udviklet til kunder, som ønsker at outsource samtlige opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af deres udstyr. Hvis du vælger dette program, fastlægger Konecranes i samarbejde med dig mål for materialehåndtering og ydelse af dit udstyr og dine processer. Da en COMPLETE-aftale normalt er langsigtet, forudsætter den en grundig evaluering med klart definerede, gensidigt accepterede vilkår.

"CONDITION" OG "CONTACT" – VORES BASISLØSNINGER TIL VEDLIGEHOLDELSE

CONDITION

Eftersynsprogrammet CONDITION er udviklet som en hjælp til at sikre, at du overholder de lokale lovkrav, og som et supplement til det vedligeholdelsesarbejde, der udføres internt i virksomheden. Disse eftersyn giver nøjagtige oplysninger om defekter og overtrædelser baseret på forskrifter samt vores egne erfaringer. Disse eftersyn udføres af uddannede og kvalificerede fagpersoner. Med CONDITION-programmet nyder du godt af vores ekspertise inden for serviceeftersyn. Du får adgang til onlinerapporter, og har mulighed for at afprøve vores øvrige servicetilbud efter behov.

CONTACT

CONTACT, vores mest basale, behovsbaserede servicetilbud, omfatter typisk nødudkald, nødreparationer, levering og montering af reservedele samt andre ad hoc-opgaver. Vores medarbejdere har fået grundig oplæring i de særlige krav, der gør sig gældende for hver enkelt kranmodel, uanset mærke, så de er i stand til at udføre vedligeholdelse efter producentens anvisninger og specifikationer. Rent faktisk er to tredjedele af de kraner, vi servicerer, af et andet mærke end vores. Med en CONTACT-aftale kan du ved selvsyn få dokumentation for vores kompetence, hver gang der opstår problemer.

Kontakt os, hvis du vil have flere oplysninger om vores serviceprogrammer.