You are here

Kranførerkurser

Kranførerkurser er en af de nemmeste og billigste metoder til at øge sikkerheden og produktiviteten og samtidig reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

I forbindelse med en kranulykke kan både kranføreren og det øvrige personale på arbejdsstedet (og i nogle tilfælde også forbipasserende) komme alvorligt til skade. De fleste kranulykker skyldes menneskelige fejl, som medfører, at der opstår en sikkerhedsrisiko med deraf følgende ikke-planlagt kran stop. Ved hjælp af uddannelse i korrekt adfærd og brug af kranen er det muligt at minimere antallet af ulykker eller helt forhindre, at de opstår.

Målgruppen for vores kranførerkurser er kranførere og tilsynsførende personale med ansvar for den daglige drift og de dermed forbundne sikkerhedsforhold. Kurserne giver deltagerne den fornødne viden til at kunne medvirke til at reducere antallet af førerfejl, der kan give unødig nedetid. Derudover kan deltagerne få andre nyttige oplysninger, der kan være med til at forhindre alvorlig personskade som følge af forkert kranbetjening. Deltagerne informeres endvidere om de lokale krav og bestemmelser vedrørende krandrift.

Omfattende kranfører- og sikkerhedskurser

Hos Konecranes har sikkerheden topprioritet. Derfor tilbyder vi ikke bare vores egne teknikere og kontrollanter, men også vores kunders kranførere og servicemedarbejdere, omfattende specialkurser og -vejledning. Deltagerne informeres om de lokale krav og bestemmelser vedrørende krandrift, og kurserne kan dække følgende emner:

• Alle de primære krankomponenters og -enheders funktion
• Minimumkvalifikationskrav til kranførere
• Den daglige procedure med hensyn til kraninspektion i henhold til lokal lovgivning
• De fire vigtigste regler for korrekt og sikker kranbetjening
• Præcis placering og løft af lasten
• Teknikker til minimering af lastsvingninger
• Anbefalede håndsignaler
• Grundlæggende procedurer for fastgørelse af last på krogen

Den primære målgruppe for vores kranførerkurser er nyansatte medarbejdere, sæsonarbejdere og medarbejdere, der har behov for at få finpudset deres kompetencer. Vi tilbyder undervisning på arbejdsstedet. Vi har desuden et uddannelsescenter i Storbritannien og Konecranes Training Institute i USA. Kontakt nærmeste serviceafdeling for at få oplyst, hvilke kurser der tilbydes i dit lokalområde.