You are here

Skibsværftskraner Leveringskoncept

Konecranes Shipyards

Efter at have defineret det rigtige produktkoncept til dine behov, udvikler vi sammen med dig et leveringskoncept. Leveringsrækkevidde er i denne sammenhæng det vigtigste. Vi inddeler rækkevidde i tre kategorier:

1. Teknologi: design, komponenter, overvågning og idriftsættelse.
2. Toltalentreprise: Fuldt ansvar for design og levering
3. Hel pakke: entreprise- og vedligeholdelseskontrakt

Leveringskonceptet går ud på omkostningsoptimering, leveringstid og begrænsninger, som stedet, hvor din kran skal bruges, måtte have. Vi overholder altid vores Konecranes-standard om kvalitet i vores levering.

Vores egne internt fremstillede dele komplementeres med komponenter fra leverandører, der er de bedste i branchen. LCC-komponenter, der ikke har været underlagt strikse kontroller og forhåndstests, accepteres ikke i vores designs.

Produktion af stålstrukturer udføres af underleverandører under tæt overvågning fra Konecranes side. Vi bruger langsigtede partnere, som der er så tæt som muligt på din beliggendehed, med henblik på at reducere transportomkostninger.

Alt efter dine driftsbegrænsninger, afsender vi enten en samlet kran eller delene til at samle kranen på din lokalitet. Vi har altid din nuværende drift i tankerne, og vi gør altid vores bedste for at minimere forstyrelser, som skyldes vores arbejde.

Den næste fase er opstart og testning. Først finjusteres og testes kranerne, så vi ved, at de er sikre, pålidelige og virker i overensstemmelse med tekniske specifikationer. Derefter testes udstyret med dine medarbejdere som vidner.

Efter at leveringen har fundet sted, forlader vores ingenører ikke din lokalitet, før dine operatører er tilfredse med kranens drift. En glad operatør er en sikker og effektiv operatør.

Når idriftsættelsen er overstået, når vi til enighed med dig om, hvordan dit personale skal oplæres og overvåges, mens de vænnes til brug af kranen.