You are here

De rette kraner til dit anlæg

Alle kraner på produktionsområdet skal beskyttes mod slitage og korrosion på grund af varme, støv, fugt og høj belastning. Konecranes leverer en serie kraner til kokshåndtering. Designfunktionerne på vores kokskraner er udviklet gennem dialog med raffinaderibrugere over hele verden. Alle typer kokskraner er samlet med de samme standardkomponenter. Dermed reduceres det nødvendige antal reservedele, og ekstra reservedele kan leveres hurtigt.