You are here

Transport af varmeveksler

Alstom Power Systems GmbH, Karlsruhe, Tyskland

Alstom Power Systems GmbH, Mannheim, planlægger, bygger og sælger fossilt fyret kraftværker og turbiner i hele verden. Mannheim leverer kraftværkmodernisering, gas- og kombineret cykluskraftværker samt maskinteknik- og kontrolsystemer.

Alstom blev involveret i konstruktionen af det nye Rheinhafen dampkraftværk 8 hos EnBW i Karlsruhe. Det nye kulfyret kraftværk var en del af en højeffektiv og miljøvenlig energiforsyning. På dette anlæg skulle varmeveksleren afmonteres for en særlig teknisk undersøgelse. 

Flytning af varmeveksleren

Varmeveksleren, der vejer 196 ton og er 12,5 meter høj og 4,2 meter bred, skulle løftes og flyttes sikkert. En særlig transportmekanisme skulle bygges for at flytte maskinen, hvilket krævede en robust kran, som kunne flytte hurtigt og pålideligt.

Konstruering af en robust løftebjælke

Konecranes udførte transporten af varmeveksleren i løbet af et par dage med en kran til turbinehaller. For at kranen kunne løfte varmeveksleren sikkert byggede Konecranes en løftebjælke i overensstmmelse med tankens nøjagtige mål. Løftebjælken, der blev lavet af stål, vejede omkring 10 ton og havde to løfteøjer.

Placering af veksleren

Varmeveksleren blev løftet af kranen - fritsvævende - 36 meter op og transporteret langs kranenskørebanen næsten 100 meter, før den blev drejet 90 grader i luften og derefter placeret fladt på siden i støtten tæt på jorden.

Kundefordele

Konecranes krævede kun tre og en halv uge fra modtagelsen af arbejdsopgaven, herunder planlægning og særligt design af tværbjælken, til udførsel af transporten. Varmevekslerens problemfrie transport tog kun otte timer. 

"Baseret på vores brede erfaringer blev det tidligt tydeligt at kun Konecranes kunne udføre denne form for transport. Hvad der særligt overbeviste os var planlægningen og implementeringen. Projektets korte varighed og den hurtige fremstilling af den særlige løftebjælke var en udfordring for alle, der var involveret. "Dette beviser at Konecranes kan udføre alle opgaver, selv de sværeste, hurtigt, fleksibelt og meget pålideligt." sagde turbinehalchef Gary Schwarz.