You are here

Kraner vandkraftanlæg

Vandkraftværk bruger damme til at producere hydroelektricitet ved at indelukke et vandreservoir og derefter sende det gennem en eller flere vandturbiner. Turbinerne er forbundet til generatorer, som genererer elektricitet fra den energi, der leveres af forskellen i vandniveauet opstrøms og nedstrøms.

Vi leverer vandkraftværkkraner med løftekapaciteter på op til 1.000 ton og ned til 1 til 80 ton til vedligeholdelses- og værkstedsbrug.

Portalkran til overløbsluger

En øvre portalkran til overløbsvand løfter luger og i nogle  områder også snavs foran lugerne. Den anvendes som en vedligeholdelseskran til udstyr på dammen.

Kran til turbinehal

Turbinetraverskranen anvendes til at montere turbinen og andet elværkudstyr og anvendes også til vedligeholdelse.

Portalkran til overløbsvand

Den nedre kran til overløsvand løfter lugerne.

Andre anvendelser omfatter:

  • Portalkran til faldrør
  • Taljer og udliggere til vedligeholdelsesværksted
  • Vedligeholdelsestaljer
  • Portalkran til indløb
  • Vindmølletalje