You are here

Kraner til kraftvarmeværker

På et varmekraftværk anvendes enten kul eller olie til at varme en kedel for at omdanne vand til damp. Dampen anvendes til at drive en turbine, som er forbundet til en generator. Når turbinen drejer genereres elektricitet, som generatoren producerer som udgangseffekt, og leveres derefter til forbrugerne gennem højspændingsledninger. 

Nogle varmekraftværker bruger også naturgas til at drive turbinen. Gassen antændes og brænder og varmen danner tryk, som drejer turbinen.

Konecranes leverer kraner til alle slags varmekræftværker, såsom kraner til turbinehaller, kraner og taljer til kedelrum og vedligeholdelses- og værkstedskraner og taljer.