Kraneftersyn og forebyggende vedligeholdelse

Konecranes' certificerede kontrollanter og uddannede teknikere er i stand til at give en præcis vurdering af dit udstyrs tilstand. De vurderer risici, identificerer muligheder for forbedring og kommer med anbefalinger.

Et program for forebyggende vedligeholdelse er altafgørende for et højt sikkerheds- og produktivitetsniveau. Med forebyggende vedligeholdelse er det muligt at reducere nedetiden og øge driftssikkerheden. Vi udarbejder en proaktiv, skræddersyet vedligeholdelsesplan ud fra dit udstyr, det konkrete anvendelsesområde og den aktuelle arbejdscyklus.

crane_inspections_and_pm.png

En holistisk tilgangsvinkel til vedligeholdelsesstyring

Eftersyn med henblik på forebyggende vedligeholdelse – identifikation af risici og muligheder for forbedring. Vores store erfaring og ekspertise sætter os i stand til at skræddersy den forebyggende vedligeholdelse i henhold til hver enkelt producents anbefalinger.

Rutinemæssig vedligeholdelse, eksempelvis justering og smøring, udføres i henhold til producentens vedligeholdelsesvejledning med det formål at holde udstyret i funktionsdygtig stand.

Lovmæssige eftersyn har til formål at sikre, at de lovbefalede sikkerhedskrav er opfyldt. Vores uddannede kontrollanter og teknikere er eksperter i de lokale lovkrav. I visse lande er der dog krav om tredjepartskontrol.

Disse vigtige opgaver inden for eftersyn og forebyggende vedligeholdelse er samlet i serviceprodukter, som tilsammen udgør vores udvalg af serviceprogrammer.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Serviceprodukter, der er skræddersyet til kundens behov

MAINMAN™-baseret planlagt vedligeholdelse, hvor eftersyn med henblik på forebyggende vedligeholdelse kombineres med rutinemæssig vedligeholdelse, udgør i de fleste lande grundlaget for det forebyggende vedligeholdelsesprogram CARE. Om nødvendigt kan vi også foretage eftersyn med henblik på overholdelse af lovkrav.

I USA og Canada tilbyder vi vores kunder en MAINMAN™-vurdering, dvs. et eftersyn, der har til formål at give et klart og detaljeret billede af udstyrets tilstand med henblik på forebyggende vedligeholdelse. MAINMAN-vurderingen ligger til grund for det forebyggende vedligeholdelsesprogram CARE og sikrer, at kravene med hensyn til lovmæssige, periodiske eftersyn er overholdt. Vi anbefaler altid, at MAINMAN-vurderingen kombineres med rutinemæssig vedligeholdelse.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Risikovurderings- og vejledningsmetode

Uanset hvilket serviceprodukt der er tale om, er det vores risikovurderings- og vejledningsmetode, der ligger til grund for vores vurderinger og rådgivning.

Vi undersøger hver enkelt komponent for at fastslå dens tilstand. Eventuelle fejl, mangler og overtrædelser af love eller bestemmelser dokumenteres og klassificeres inden for en af tre forskellige risikotyper: "sikkerhedsrelateret", "produktionsrelateret" eller "ikke defineret". Derudover identificeres der eventuelt en række muligheder for forbedring. De anbefalede tiltag diskuteres med kunden.

risk_and_recommendation_method.png

Vores rådgivningsorienterede strategi

Kun Konecranes tilbyder ekspertrådgivning gennem hele processen. Som et led i vores rådgivningsorienterede strategi foretager vi følgende gennemgange: 

Sikkerhedsrelateret gennemgang
Formålet med denne gennemgang af udstyret er at gøre dig opmærksom på eventuelle sikkerhedsrelaterede fejl eller problemer, inden teknikeren forlader stedet, eller udstyret tages i brug igen.

Besøgs- og servicerelaterede gennemgange
Ved disse opgave- eller arbejdsstedsorienterede gennemgange får du forelagt vores eftersyns- og vedligeholdelsesresultater, og du bliver informeret om eventuelle risici og anbefalede tiltag.

Forretningsrelateret gennemgang
Formålet med denne forretningsorienterede gennemgang af dit aktuelle vedligeholdelsesprogram er at få klarlagt investeringsafkastet og sikre løbende forbedring.

our_consultative_approach.png

Ubegrænset adgang til oplysninger om dit udstyr

Via vores kundeportal er der nem adgang til relevante, opdaterede serviceoplysninger. Her kan du se dine inspektions- og servicerapporter, dine serviceanmodninger og din servicehistorik.

Afhængigt af det valgte serviceprogram har du onlineadgang til følgende:

• Personligt tilpasset login og mulighed for at oprette serviceanmodninger
• Overblik over serviceanmodninger med angivelse af både planlagt, igangværende og fuldført servicearbejde
• Serviceplaner med angivelse af planlagte besøg pr. udstyr
• Liste over aktive og tidligere aftaler
• Liste over registreret udstyr kategoriseret efter lokalitet
• Udvalgte inspektionsrapporter og andre servicerapporter fra Konecranes
• Data fra TRUCONNECT®-fjernservice

full_access_to_information.png

Rådgivningsservices som supplement til eftersyn og forebyggende vedligeholdelse

Visse komponenter, som ikke kan undersøges uden forudgående adskillelse, kan udgøre en ikke defineret risiko. Konecranes anvender avanceret teknologi og ikke-destruktive tests for at finde frem til latente eller skjulte fejl og mangler.

Eftersyn af gearkasse: De indvendige dele undersøges ved hjælp af endoskop og olieanalyse. I nogle tilfælde adskilles gearkassen for at udføre en ikke-destruktiv test af de indvendige dele.

Eftersyn af kobling: Koblinger er komponenter, der er altafgørende for sikker krandrift, og i nogle tilfælde skal de adskilles i forbindelse med eftersyn.

Eftersyn af krog/skaft: Ved ikke-destruktiv test er det muligt at finde frem til latente fejl og/eller mangler ved krogen og skaftet.

RopeQ-eftersyn af wirer: De indvendige wiretråde og kernen, som ikke kan ses med det blotte øje, undersøges med en elektromagnetisk anordning.

consultation_services.png