You are here

Eftersyn af enheder under krogen

EFTERSYN AF ENHEDER UNDER KROGEN

Formålet med dette eftersyn er at undersøge de aftagelige anordninger, der monteres på krankrogen under drift. Ved eftersynet identificeres eventuelle fejl og mangler samt afvigelser fra de lokale lovbestemmelser.

Eftersynet kan omfatte følgende anordninger:

• Tilbehør såsom kæder, wirestropper, metalnet, tove (af natur- eller kunstfibre) eller kunststofnet
• Fabriksfremstillede løfteenheder såsom sprederbomme, spiralkroge, pladeløftere, vakuumløftere eller magneter
• Kundens egne løfteenheder, f.eks. balanceenheder eller specialfremstillet vedligeholdelsestilbehør

Ved det visuelle eftersyn kontrolleres der for slidage, defekt, deformation, udvidelse, forringelse/ødelæggelse og andre ting med relation til det aktuelle anvendelsesformål. Der udføres desuden funktionstests af eldrevne enheder såsom magneter og rotationsspredere.