You are here

Det industrielle internet

Hos Konecranes har vi en vision om øget sikkerhed og produktivitet via netværksforbundne, intelligente maskiner, der er i stand til at udføre selvdiagnosticering i realtid.

Den fjerde industrielle revolution: det industrielle internet

Det industrielle internet er baseret på en række sensorer, som sammen indsamler og analyserer data til konkrete formål. Dette skaber grobund for en hidtil uset grad af effektivisering, der for få år siden var helt utænkelig.

I langt størstedelen af menneskets historie øgedes vores produktivitet kun i ganske små ryk, og forbedringen af levestandarden gik ligeledes umådeligt trægt. Dette ændrede sig dog for omkring 200 år siden med den industrielle revolution, hvor menneskers og dyrs rå muskelkraft blev erstattet af mekaniske produktionsmetoder. Den anden industrielle revolution blev indledt i 1870, da verdens første samlebånd blev aktiveret på en kødfabrik i Cincinnati i USA, hvilket var startskuddet til moderne masseproduktion baseret på elektricitet og arbejdsdeling. Automatiseringen af produktionsprocesserne begyndte i midten af 1970'erne, og med udbredelsen af det industrielle internet står vi i dag på randen af en helt ny tidsalder. Nogle betegner dette som den fjerde industrielle revolution (eller "industri 4.0").

Udtrykket "det industrielle internet" henviser til sammenkædningen af maskiner med netværksforbundne sensorer og software. Det indebærer en gennemgribende ændring af industrisektoren på globalt plan, men det berører også mange aspekter af dagligdagen, bl.a. i forbindelse med vores arbejde. Det industrielle internet øger arbejdstempoet og effektiviteten inden for en lang række brancher, eksempelvis luftfarts-, transport-, energi- og sundhedssektoren. Det giver desuden et løfte om økonomisk vækst, flere og bedre arbejdspladser samt en højere levestandard overalt i verden.

Det industrielle internets tre primære bestanddele

Det industrielle internet kombinerer de forbedringer, der blev opnået i forbindelse med to tidligere revolutioner, nemlig de maskiner, faciliteter, flåder og netværk, der blev udviklet under den industrielle revolution, og de nyskabelser, som internetrevolutionen har medført i form af computer-, informations- og kommunikationssystemer.

Tre elementer udgør kernen i det industrielle internet:
Intelligente maskiner: Anvendelse af nye metoder til at forbinde maskiner, faciliteter, flåder og netværk via avancerede sensorer, styreenheder og softwareprogrammer.
Avanceret analyse: Anvendelse af analyseværktøjer, automatisering og områdespecifik ekspertise inden for materialevidenskab og elektroteknik som et middel til indsigt i maskiners og større systemers drift og funktionsmåde.
Personer i arbejde: Etablering af kommunikation mellem mennesker i realtid når som helst og hvor som helst (uanset om de befinder sig på en fabrik, et kontor eller et hospital eller er på farten) med det formål at fremme mere "intelligent" udvikling, drift og vedligeholdelse samt service af højere kvalitet og et højere sikkerhedsniveau.

Sammenkædningen af intelligente maskiner, faciliteter, flåder og netværk med personer i arbejde skaber nye muligheder med hensyn til procesoptimering og potentiale for øget produktivitet og effektivitet. Det indebærer desuden en ændring af de konkurrencemæssige forhold, og det er noget, alle industrivirksomheder er tvunget til at forholde sig til, hvis de vil overleve. Hvor hurtigt processen skrider frem, vil variere fra branche til branche, men virkningen vil med tiden kunne mærkes tydeligere og tydeligere i bredere økonomisk forstand.