You are here

CraneQ™ – undersøgelse af kranens geometri

EN GRUNDIG ANALYSE AF DIN TRAVERSKRANS GEOMETRI

Bliver dine kraners hjul eller skinner slidt for tidligt, svigter de bærende dele, eller er der drevrelaterede fejl? Alle disse ting kan skyldes forkert krangeometri. Har kranførerne klaget over underlige kranlyde eller fejlpositionering? En CraneQ-undersøgelse af kranens geometri kan hjælpe dig med at finde hovedårsagen til disse symptomer, så du undgår alvorlige problemer og store omkostninger i forbindelse med kran stop.

Ved en CraneQ-undersøgelse kontrolleres kranjusteringen, dvs. om boggierne er parallelle og placeret vinkelret i forhold til brodrageren. Derudover kontrolleres boggiernes egen geometri og justeringen af de indvendige hjul. Til sidst måles krandragernes krumning.

CraneQ-undersøgelsen er baseret på avancerede og traditionelle målemetoder. Vores specialuddannede teknikere udarbejder ved hjælp af vores eget program en ekstremt nøjagtig geometrisk analyse af din kran. Foruden at fremlægge undersøgelsesresultaterne hjælper vi dig også med planlægning af korrigerende tiltag på grundlag af vores store ekspertise på området.

En CraneQ-undersøgelse udmønter sig i følgende:

• Præcise målinger af hjulenes og endeslædernes justering
• Kontrol af den overordnede kranjustering og kranens bevægelige dele
• Analyse af krandragernes krumning
• Markedets mest grundige analyse med ekstremt præcise og detaljerede resultater til følge
• Anbefalinger vedrørende hjul- og kranjustering