KUNDEPORTALEN YOURKONECRANES.COM

Vores kundeportal, yourKONECRANES.com, giver dig hurtig og nem adgang til oplysninger om din kranvedligeholdelse. Brugsdata fra TRUCONNECT og vedligeholdelsesdata samt oplysninger om aktiver fra MAINMAN er sammenkædede, hvilket giver et overskueligt indblik i hændelser og aktiviteter for et hvilket som helst tidsrum. Aggregerede data kan vises, analyseres og deles hurtigt for et individuelt aktiv eller en hel flåde. Det er nemt at overvåge misforhold, mønstre og trends, hvilket hjælper dig med at træffe informerede, faktabaserede vedligeholdelsesbeslutninger.

craneyourkc.jpg

FÅ INDSIGT FRA DINE DATA

Misforhold kan optræde som fejl, såsom overbelastninger. Disse hændelser betragtes som unormale og skal adresseres hurtigst muligt. At vide hvornår en overbelastning forekommer er det første skridt, når man skal finde årsagen.

Mønstre hjælper med at afsløre forhold mellem variabler. F.eks. angiver overbelastninger eller nødstopalarmer eller voldsomme starter behovet for uddannelse af operatører med det formål at reducere menneskelige fejl, nedetid og risiko for sikkerhedsbrud. Gentagne tilfælde af motoroverhedning kan indikere behovet for ændringer i udstyret eller processen.

En undersøgelse af trends kan hjælpe med at prioritere korrigerende handlinger og investeringer. Analyser af data over et tidsrum kan være nyttige ved tilrettelæggelse af forebyggende vedligeholdelse.

anompattren5.jpg

PRIORITERET VEDLIGEHOLDELSE

Kundeportalen giver oversigt over fejlhistorik og prioriterer aktiver efter valgte kriterier. Det giver hurtig visning af svage punkter for et enkelt aktiv eller for hele din flåde. Dette kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om vedligeholdelse.

cxt.jpg

HURTIG ADGANG TIL SERVICEINFORMATIONER

På yourKONECRANES.com har du adgang til eftersyns- og servicerapporter, serviceskemaer, vedligeholdelsesoversigter, lister over aktiver, serviceudgifter og aftaleoplysninger. Under et servicebesøg kan vores teknikere, som er udstyret med mobile enheder, hurtigt og effektivt indlæse information, så du hurtig kan på adgang til dine servicedata. Du kan også bruge yourKONECRANES.com til at oprette serviceanmodninger. Kundeportalen yourKONECRANES.com giver dig en komplet oversigt over dine aktiver og forhold til Konecranes fra en hvilken som helst enhed med webadgang.

laptop5.jpg

DATAARKIVERING OG DATAUDTAGNING

Du kan uploade dine tidligere dokumenter og elektroniske rapporter til yourKONECRANES og dermed få digital adgang til alle dine krandokumenter på ét sted.

documents.jpg

Vis informationer fra dine service- og forretningsgennemgange

Efter et servicebesøg vil en servicetekniker fra din lokale afdeling følge op med dig og gennemgå åbne anbefalinger og tilbud, besvare dine spørgsmål og planlægge efterfølgende tiltag. Denne serviceoversigt kan du få vist når som helst på yourKONECRANES.com.

Denne forretningsgennemgang ser på dit aktuelle vedligeholdelsesprogram og sigter mod at klarlægge investeringsafkastet og sikre en løbende forbedring. Portalen giver adgang til informationer præsenteret i din gennemgang så som information om aftaler og udgifter.

bizreview3.jpg